Aktualności z marca 2022 odnośnie budowy drogi wojewódzkiej nr 512.

Zaawansowanie prac przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 512 wynosi 90%, więc już bardzo niedługo kierowcy korzystający z drogi z Pieniężna do Bartoszyc, będą spokojniejsi.

Przy tym zadaniu wykonał dokumentację projektową:
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce dla części pod nazwą:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie,
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce dla części pod nazwą:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce,
– nadzór nad zgodnością realizacji budowy przy zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce.

Celem inwestycji jest:
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi,
– dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej,
– polepszenie dostępności komunikacyjnej regionu,  poprzez skrócenie czasu i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Źródło zdjęć: https://www.linkedin.com/company/grupa-ndi/