Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B

Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – DK91 w m Słowik.

http://s14-odcinek2.pl