Gdańsk, 12.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE

O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd spółki pod firmą Europrojekt Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 02.11.2021 r. o godz. 11.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze s.c. przy ul. Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tomasz Kołakowski

Prezes Zarządu