W dniach 23-26.06.2004 roku przedstawiciele firmy Europrojekt Gdańsk wzięli udział w zorganizowanej w Kaliningradzie konferencji mającej na celu rozwijanie współpracy pomiędzy partnerami z Niemiec i Rosji. Spotkanie odbyło się w “Domu Niemiecko-Rosyjskim” (“Das Deutsch-Russische Haus”), który to od ponad 10 lat jest miejscem spotkań oraz wymiany kontaktów pomiędzy obydwoma krajami. Poza wieloma interesującymi spotkaniami kooperacyjnymi mieliśmy również okazję wziąć udział we wspólnym, tradycyjnym rosyjskim wieczorze oraz zwiedzaniu miasta.