W dniach 2 i 3 grudnia 2004 roku przedstawiciele firmy Europrojekt Gdańsk wzięli udział w V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej “PROBLEMY PROJEKTOWANIA, BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA MOSTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH ROZPIĘTOŚCI”, która odbyła się we Wrocławiu. Obszar tematyczny konferencji obejmował problematykę drogowych i kolejowych obiektów mostowych oraz kładek dla pieszych. W szczególności omówiono problemy dotyczące:

– projektowania obiektów mostowych, w tym zasad zapewnienia trwałości,
komfortu użytkowania itp.;
– projektowania budowy i utrzymania obiektów autostradowych;
– projektowania obiektów kolejowych dostosowanych do dużych prędkości ruchu;
– wzmacniania eksploatowanych konstrukcji mostowych;
– nowych rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych małych i średnich rozpiętości,
w tym konstrukcji betonowych, stalowych, zespolonych, kompozytowych
i współpracujących z gruntem;
– badań, diagnostyki i oceny stanu obiektów mostowych;
– rehabilitacji różnorodnych konstrukcji mostowych;
– systemów gospodarowania infrastrukturą mostową;
– zachowania dziedzictwa kulturowego.

Przy współpracy z Panem Andrzejem Mareckim, Wojciechem Lorencem i Ernestem Kubicą przedstawiliśmy referat pt.: “VFT – Prefabrykowane dźwigary zespolone z aktywnym deskowaniem betonowym”.