W dniach 27 i 28 listopada 2008 w Wrocławiu odbyły się seminaria pod nazwą “Mosty Stalowe – Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie” organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tematyką saminariów była związana z programem budowy autostrad w Polsce oraz inwestycjami komunikacyjnymi EURO 2012. Poruszone problemy:
– projektowanie stalowych obiektów mostowych realizowanych w technologii “przęsło po przęśle”, nasuwanie, montaż wspornikowy oraz wykożystanie wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych;
– nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie mostów stalowych;
– zaawansowane technologie realizacji;
– nowe gatunki materiałów;
– monitoring i rehabilitacja stalowych obiektów mostowych
– historia rozwoju mostów stalowych w Polsce;
Przy współpracy z Panem Andrzejem Mareckim, Wojciechem Lorencem i Marcinem Brasiem przedstawiliśmy referat pt.:
“PRZYKŁAD MONTAŻU MOSTU ZESPOLONEGO Z DŹWIGÓW USTAWIONYCH NA PREFABRYKATACH VFT”.