W dniu 16 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami biur projektów zaangażowanych w prace przy projektowaniu infrastruktury drogowej będącej w zarządzie GDDKiA.
Celem spotkania była wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy na temat trudności występujących na wszystkich etapach projektowania infrastruktury drogowej, a także przedstawienie prognoz rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce.
Miło nam poinformować, że Europrojekt Gdańsk S.A. pod względem zaangażowania w przygotowanie inwestycji i realizację sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA uplasował się z 107 km (77 km STEŚ-R i 30 km w realizacji) na 9 miejscu tego rankingu.
Od powstania poniższego zestawienia podpisaliśmy kolejne umowy na prace projektowe w sieci polskich dróg krajowych, co tylko potwierdza przodującą pozycję naszej firmy na rynku infrastruktury krajowej.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40892/3564-km-projektowanych-drog-Spotkanie-ze-srodowiskiem-projektantow