KONTAKT

Europrojekt Gdańsk S.A.

ul. Nadwiślańska 55

80-680 Gdańsk

NIP: 957-07-46-669

tel: (+48) (58) 323 99 99

fax: (+48) (58) 323 99 98

e-mail: europrojekt@europrojekt.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388641. Wysokość kapitału zakładowego 1 300 000,00 zł wpłaconego w całości.

Biuro w Warszawie

ul. Bronowska 52/4

03-995 Warszawa

tel: (+48) (22) 100 51 11

email: warszawa@europrojekt.pl

SOFiSTiK Competence Center:

sofistik@europrojekt.pl

tel: (+48) (58) 323 99 82

Inspektor ochrony danych osobowych:

iodo@europrojekt.pl

Formularz Mapa

Europrojekt Gdańsk S.A.

Szukasz niezawodnego partnera do następnego projektu?

Skontaktuj się z nami już dziś

W trosce o przetwarzane przez nas dane osobowe wdrożyliśmy wymagania ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO) – prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close