15 kwietnia 2022r.
– zostało uroczyście otwarte przejście dla pieszych przy Bramie Wyżynnej w Gdańsku,
– przejście jest przede wszystkim dużym udogodnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób starszych i rowerzystów,
– przejście umożliwia bezpośrednie wejście na perony tramwajowe, a także przejście na drugą stronę ulicy bez konieczności korzystania ze schodów i tunelu,
– przejście sterowane jest sygnalizacją świetlną.
@Europrojekt Gdańsk S.A. przy tej realizacji opracował dokumentację projektową oraz pełnił nadzór autorski dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Bramy Wyżynnej (Wały Jagiellońskie).

Źródło zdjęć: https://lnkd.in/eDjQkjfX (Prezydent Gdańska wraz z radnymi miasta na nowym przejściu).