25.06.2022r.
Otwarcie drogi na zasadach stałej organizacji ruchu nastąpiło 25 czerwca 2022r. Droga S14 to nowoczesna trasa dwujezdniowa, która nie tylko poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania ale także ma szansę być główną siłą napędową rozwoju, nie tylko zachodniej części aglomeracji łódzkiej ale także całego regionu.