EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, tel. (+48 58) 323 99 99. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388641. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570746669 i wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 ZŁ oraz kapitału wpłaconego 100 000,00 ZŁ