Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk S.A. za okres 01.01. 2019– 31.12. 2019 roku

pobierz

 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

pobierz

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Europrojekt Gdańsk S.A.

pobierz

 

Uchwala 4 2020 zatwierdzenie SF za 2019

pobierz

 

Uchwala 10 2020 przeznaczenie zysku za 2019

pobierz