Pliki za rok 2020:

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 31.12.2020  pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk za okres 01.01. 2020– 31.12. 2020 roku  pobierz

Sprawozdanie z badania EPG 2020 pobierz

uchwała 4/2021 pobierz

uchwała 10/2021 pobierz

 

Pliki za rok 2019:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk S.A. za okres 01.01. 2019– 31.12. 2019 roku  pobierz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Europrojekt Gdańsk S.A. pobierz

Uchwala 4 2020 zatwierdzenie SF za 2019 pobierz

Uchwala 10 2020 przeznaczenie zysku za 2019 pobierz